Nursing Home for the Mentally Ill

Vårdhem för Lättskötta Sinnessjuka i Lekskola för utvekslingsstörda

Eslöv, 1964

Koistinen & Nyberg